William Godwin's Diary

Whalley, Thomas Sedgwick

  • Name: Whalley, Thomas Sedgwick
  • Birth Date: 1746
  • Death Date: 3  September  1828