William Godwin's Diary

Cooke, Thomas Simpson

  • Name: Cooke, Thomas Simpson
  • Birth Date: 1782
  • Death Date: 26  February  1848